блондите са тъпи trigggggggggerrrrrrddddddd

блондите са тъпи trigggggggggerrrrrrddddddd
Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо вицовете.