1

2

Погледнете цената на винетката, скоро и вие ще сте на кон

Погледнете мен, а сега цената на винетката, скоро и вие ще сте на кон

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.