2

0

Корен квадратен

Ето го и него -  корен квадратен

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.