2

0

Когато се снимаш и има прекалено много огледала

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.