1

0

Фейсбук, честит първи сняг

Разбрахме вече е папагал :D

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.