1

0

Добър ден, искам 5 килограма картофи

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.