0

0

Ако жена ви е в ужасно настроение

Ако жена ви е в ужасно настроение , отдалечете се на безопасно разстояние и хвърлете по нея портфейла си... 

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.