0

0

Второто твърдение е по-вярно!

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.