0

0

Вчера е било осквернено гробище за ядрени отпадъци. Неизвестни са нарисували на гробището знака "Внимание, радиация!"

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.