0

0

У всеки от нас има две движещи сили два вятъра ако щеш които духат в срещуположни посоки Единият те води натам накъдето искаш Другият довява това от което се страхуваш И хората като нас трябва да направят избор – дали да яхнат вятъра или да те отвее

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.