0

0

Той никога няма да те предаде, за разлика от милото...

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.