1

0

той каза, че не обича свръхестествено

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.