0

0

Рибар хваща Златния кит! Типично за ситуацията кита му проговаря: – Пусни ме, ще ти изпълня три желания. Ония продумва изумено: – Искам да знам… колко тежиш? – Около 24 тона. Кажи си второто желание? – изхитрил се кита. – Бе кви желания бе, имам 24 тона з

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.