0

0

Питай патило, не старило. Поръчай ѝ една тортичка, да ти е мирно на главата.

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.