0

0

Няма да повярвате, М-ките продължават да се използват в армията.

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.