0

0

Някои герои не носят пелерини!

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.