0

0

Не искаме да работим за по-малко от 1000 лева! Имат ли покритие претенциите ни обаче? Младите в България имат този проблем. Една немалка част от тях са нискообразовани, но с хипер високи претенции. Психологията "ми не ми се учи, не ме влече просто, но ка

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.