0

0

Млад агроном казал на фермер: - Методите ти са твърде стари и морално остарели. Няма да се учудя ако изкараш по-малко от 300 кг/дка пшеница от това поле. Фермерът отговорил: - И аз няма да се учудя, това е слънчоглед.

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.