0

0

Колко точно! Трябва да го напишат в речника!

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.