0

0

Когато учителят каже "извадете по един празен лист"

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.