0

0

Когато има динозавър отвън

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.