0

0

Когато дойде време за заплата.

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.