0

0

Излязох да простирам - гледам съседите ми в отсрещния блок правят с*кс на терасата... Помахах им и те ми помахаха в отговор... Прав се оказа брокерът - тих квартал, дружелюбни съседи...

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.