2

0

Гошо всеки път казва какво мисли

Това е Гошо.

Гошо всеки път казва какво мисли и обикновено казва истината. Това е причината, Гошо да не бъде харесван.

На Гошо не му пука.

Гошо е умен.

Бъди като Гошо.

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.