2

0

food=life

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.