0

0

Да знаеш, че когато те те намразят, няма да ги разбереш, но са жестоки! И ние сме били на null-a толкова пъти, че...

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.