0

0

Чака Хабиб да се върне, за да може да си играят двамата.

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.