0

0

Америка ще прекара тръби до България, за да компенсира и спре Турски поток, спирателният кран ще е в Банкя, Баце главен диспечер... ????????????

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.