0

0

Ако видите слон намерете дърво и го оставете да смаже дървото

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.