2

1

Изпратено от Филип Илиев! Влагата ще ги погуби...

Използвайте стрелките на клавиатурата, за да сменяте по-бързо картинките.